Obnovljivi viri energije (OVE)

Definicija: OVE so viri energije, ki se obnavljajo iz tokov energije naravnih procesov, pri čemer njihova obnovljivost sledi njihovi potrošnji. Nasprotje obnovljivim virom energije so fosilna goriva iz katerih v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Obnovljivi viri energije:

  • sonce
  • veter
  • vodni tokovi
  • biomasa
  • bibavica
  • zemeljski toplotni tokovi

Izvor obnovljivih virov energije: